Zamiast czepać nasze kody

Chlupnij soczek dla osłody.